İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

Elmas Grup lojistik de Yıllık faaliyet planı hazırlanır ve tüm iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını bu plan üzerinden yürütülür, bu çalışmaları yönetim, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin de katılımcı olduğu ve her ay düzenlenen “İş sağlığı ve güvenliği kurulu”nda tartışarak yapıcı çözümler üretir.

Periyodik olarak saha denetimleri gerçekleştirmek ve güvenlik eksiklerinin tespit edilerek uygun önlemlerin alınması için her türlü çalışmayı yapmak. Güvenlik önlemleri ve açıklarıyla ilgili risk analizi hazırlamak.

Çalışanların iş yeri içerisinde maruz kalabilecekleri her türlü biyolojik, fizyoloji ve ergonomik riske karşı gerekli önlemleri alabilmek için iş yeri hekiminin katkısıyla periyodik sağlık denetimleri gerçekleştirmek.

Acil durum tatbikatı düzenlemek ve acil durum ekiplerini düzenli eğitimlere tabi tutmak.

Sürekli olarak çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve bilinçlenmeyi en üst seviyede tutmak. Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve onları çalışma alanında oluşabilecek risklerden korumak.

Çalışanları yaptıkları işlere yönelik en uygun ve güncel iş güvenliği ekipmanları ile donatmak ve bu ekipmanlar hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlemek.