ELMAS YETKİNEDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (AEO)

Rekabetin sürekli arttığı günümüz ekonomi koşullarında, kurumlar maliyetlerini azaltmak ve rekabet gücünü arttırmak adına yeni yaklaşımlar aramaktadır. Lojistik güçlerini arttırırken aynı zamanda maliyetlerini düşürerek müşterilerine ve paydaşlarına değer katmayı hedeflemektedir. Bu nedenle; kurumlar, işlem maliyetlerini düşürmek, daha iyi ve hızlı büyüme gerçekleştirebilmek, yüksek rekabet gücüne sahip olabilmek ve ticaret gücünü artırabilmek için İzinli Gönderici ve İzinli Alıcı belgesine ihtiyaç duymaktadır.

ELMAS "Yetkilendirilmiş Yükümlü – İzinli Gönderici" İzinli Alıcı -sertifikasına sahiptir.
Bu sayede Türkiye gümrük kapılarında beklemeden öncelikli olarak çıkış yapabilmekteyiz.
 
 İzinli Gönderici 1 (Z35012)
 İzinli Gönderici 2 (Z35011)
 İzinli Gönderici 3 (Z35010)

" İZİNLİ GÖNDERİCİ BELGESİ "

Daha az muayene

Öncelikli kontrol

Daha az bilgiyle beyan

Kolayca uluslararası pazara giriş

Daha kolay yasal ticaret imkanları

İhraç edilecek ürünlerin gerekli kontrollerinin yetkilendirilmiş yükümlü statüsündeki izinli gönderici sertifikasına sahip Lojistik firmaları tarafından yapıldığı bir uygulamadır. İzinli gönderici, Müşteri eşyasının transit işlemlerini kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapmak suretiyle, eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk etme yetkisine sahip firmadır.

" İZİNLİ ALICI BELGESİ "

Ortak transit rejimine tabi eşyaya ve transit rejimine tabi eşyayi ve transit refakat belgesini variş idaresine sunmaksizin eşyayi kendi tesislerinde veya belirlenmiş bir başka yerde teslim almayi isteyen kişilere izinli alici statüsünde verilen bir belgedir.

İzinli Alıcı belgesini almaya hak kazanan bölgemizdeki ilk kuruluş, ülkemizde bu belgeye sahip 3.firma olarak, ; yine elmas gümrük müşavirliği ltd. şti’nin eğitim ve danişmanlik desteği ile 07.04.2017 tarihinde ege gümrük ve ticaret bölge müdür v.’miz sn.nihat kinik beyefendiden almiş bulunmaktayiz.