ELMAS ANTREPOLARI

Saklanması ve muhafazası, özel ısı derecesi (+4 0C/ -25 0C) düzenek ve yapılanma gerektiren taze, soğutulmuş ve donuk ürünler için on ayrı ünite halinde Soğuk Hava Depoları

Saklanması ve muhafazası özel Yanıcı, yakıcı, parlayıcı kimyasallar ile yanıcı olmayan kimyasallar için Avrupa Normlarında özel inşa edilmiş üç ayrı depo

Gıda Codexine uygun her türlü gıda maddeleri için ayrı bir depo. Sanayi sektörü üretimi ürünleri için yine özel olarak inşa edilmiş ve adreslenmiş iki ayrı depo Dökme tahıl ve benzeri ürünler için özel inşa edilmiş bir depo. 

Uluslararası ticari rekabette, eşya veya ham maddelerin depolanması, saklanması, işçiliğe tabi tutulması, pazarlanması vb. hususlarda maliyetlerin asgariye indirilmesi olanağı sağlayan antrepolara yönelik düzenlemelere uygun olarak, elleçleme, hizmeti Gümrük Yönetmeliğinin 335 / 2. ve 3. madde hükümleri doğrultusunda elleçleme izni Elmas Group Antrepo İşletmelerine verilmiştir

Akalan Antrepomuzun Necdet Elmasoğlu Lojistik Merkezi içerisinde yer alması, lojistik hizmet anlayışımız içerisinde antrepo hizmetinin yanında serbest depolama hizmeti almak isteyen müşterilerimiz için ara nakliye maliyetini ortadan kaldırmaktadır.

Elmas A.Ş. Antrepo’da hizmet 4458 sayılı Gümrük Kanunlarına uygun olarak yapılır. Hizmetin geliştirilmesi çalışmalarında Gümrük Kanun ve yönetmeliklere uyulmakla birlikte müşteri memnuniyeti ilkesi ve Kalite Yönetim Sistemi prosedürleri uygulanmaktadır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsünde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimiz, sürdürülebilir yönetim sistemleri ve buna uygun poltikaların uygulanması ile Elmas Güvencesi ile gerçekleştirilir.

Elmas güvencesi ile 60 tonluk kantar ile her araçlar tartılmakta kayıt altına alınmakta ve izlenmektedir.

Antrepolarımızda, eşyalar özelliklerine göre, Tehlikeli Kimyasal ve yanıcı Soğuk hava Gıda Ar’ siz kimyasal Makine aksam ve Açık sahalarımız ile eşyalar gerekli izinlere sahip eğitimli personel ve 7/24 uzaktan takip edilen kameralar ile hizmet verilmektedir.

Elmas Tüm bu hizmetlerini kendi özmalı olan 2 farklı lokasyonda hizmet veren toplamda 4 antrepo kodu ile sürdürmektedir.

KUYUCAK ANTREPO

Genel Antrepo (A35000008)
Yanıcı-Soğuk Hava (A35000009)
Genel Antrepo (A35000078)

AKALAN ANTREPO

Genel Antrepo (A35000089)