ELMAS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Elmas Gümrük Müşavirliği, sektöründe Gümrük Müşaviri, Gümrük Müşavir Yardımcıları, Stajyer Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Uzman ekibiyle hizmet vermektedir.

Merkez ofisi Alsancak’ta yer alan firmamız, çeşitli sektörlerde “Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tüm gümrüklerde” iş takibi yapmakla birlikte, Tüm ithalat, ihracat rejimlerinde işlem gerçekleştirmektedir.

Elmas Gümrük Müşavirliği, Elmas Online işlemler portalından veya uzman müşteri temsilcileri aracılığı ile tüm süreçler için takip ve raporlama hizmeti vermektedir.

Elmas Gümrük Müşavirliği, Elmas Grup Lojistik işbirliği ile Elmas ayrıcalıklar dünyasında 4L hizmet konsepti kapsamında tedarik zincirinin tüm süreçlerinde şeffaf ve dürüstlük ilkesi ile hizmet vermektedir. 

 

Gümrük Müşavirliği                                                   Mevzuat Departmanı

Gıda Mevzuatı Departmanı                                     Veteriner Sınır Kontrol Noktası Departmanı

TSE/CE Tareks Departmanı                                    Yatırım Teşvik Departmanı

Dahilde İşleme Departmanı                                    İŞGÜM İzni Alımı

BTB ve Tarife Bilgisi Alımı                                     YYS Departmanı

OKSB Alımı                                                       İmha Departmanı

  

ELMAS GÜMRÜKLEME İTHALAT

ELMAS Gümrükleme İthalat departmanı olarak, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve müşterilerimizin faaliyet gösterdikleri sektördeki işleyişi, sorunları bilmek için mevzuat takipleri, eğitimler ve benzeri bilgilendirmeler ile anlık geri bildirimler yapılmaktadır. Müşterilerimizin değişen ve gelişen isteklerine karşı farklı ve alternatif çözümler üretmek için proje bazında farklı ekip çalışmaları da şirketimiz ithalat departmanın da yapılmaktadır.

Elmas Gümrük Müşavirliği ithalat süreci başlamadan tüm izne tabi işlemlerde online, hızlı ve danışmanlık hizmetlerinin yanısıra;

TSE

Tarım il Müdürlüğü

İthal lisansları

GTIP tespiti 

Mevzuat analizi 

Transit rejimi işlemleri 

Operasyon hizmetleri 

 Antrepo rejimi işlemleri

Geçici ithalat rejimi işlemleri 

Dahilide işleme rejimi işlemleri vb. hizmetlerde müşterilerine Elmas güvencesi ile çözüm sunar. 

 

ELMAS GÜMRÜKLEME İHRACAT

ELMAS Gümrükleme İhracat departmanı olarak ofisimizde tüm sektörlere hizmet verilmektedir. İhracat ile ilgili tüm süreçlerin takibi, mesleki kurum ve kuruluşlar da ön izinlerin alımı ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra;

Proje bazlı özel grup çalışmaları,

Uluslar arası iş organizasyonları,

Dış Ticaret alanında ar-ge çalışmaları,

İhracatı geliştirme çalışmaları,

Firmaların beklenti ve talepleri doğrultusunda periyodik rapor, sunum ve istatistiki çalışmalarda yer almaktadır.

 

DİJİTAL ARŞİV VE RAPORLAMA HİZMETİ

Elmas Gümrük Müşavirliği, Muhasebe ve Gümrük Tescil işlemleri için firmaya özel şifre tanımlayarak Elmas online işlemler portalından Dijital arşiv ve raporlama sistemine hızlı ulaşılabilirlik sağlamaktadır.  

  


DANIŞMANLIK, AEO VE ÖZEL İZİNLER

ELMAS, talep eden müşterilerine tüm uygunluk değerlendirmesini ve özel proje bazlı işlemlerin danışmanlık takibini sürdürmektedir. Aynı zamanda “Gümrük İşlemlerini Kolaylaştırma Yönetmeliği” kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü danışmanlığı hizmeti de vermektedir.

 


DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

Firmalar, üretimde ihtiyaç duyduğu hammaddeyi Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında gümrük muafiyetinden ve KDV istisnasından yararlanarak ithal edebilirler. DİR kullanan firmalar ithalatta gümrük vergisi ve harç istisnasından yararlanmanın yanı sıra, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmama ve vadeli ithalat işlemlerinde KKDF ödemeyerek önemli bir avantaj sağlarlar.

 


HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

ELMAS, hangi sektörlere izin ya da belge düzenleneceği konusunda danışmanlık yapmaktadır.

 


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Tamamen yeni yatırım veya mevcut tesislerin modernizasyonu için firmalar, yatırım teşviklerinden yararlanabilirler. Teşvik sistemi, Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Stratejik Yatırımlar başlıkları altında uygulanmaktadır. ELMAS,hangi sektörlere bölgeler nezdinde Yatırım Teşvik Belgesi düzenleneceği konusunda danışmanlık yapar,projesini hazırlar,takibini yürütür.

Yatırım Teşvik kapsamında tüm fabrika tesisi, araç, teçhizat ve ekipmanlarıyla birlikte taşıma işlemleri ve tüm organizasyon firmamız tarafından yürütülür.

 


TEMİNAT ÇÖZÜMLERİ VE DİĞER HİZMETLER

 

Gümrük mevzuatına göre muafiyet kapsamında ithali yapılan eşyalara ait vergi ve resimlerin belli bir taahhüt karşılığında geri alınmak üzere yatırılması, teminat olarak tanımlanmaktadır. ELMAS olarak Teminat Departmanımız, ilgili mevzuatlar uyarınca, gümrük rejimlerine tabi tutulan eşyaların bu işlemlerine ilişkin tahakkuk eden teminata bağlanan gümrük vergileri ile diğer eş etkili vergiler ve mali yüklerin çözülmesine yönelik hizmet vermektedir.

Gümrük muafiyetine tabi eşyaların ithalat aşamasında verilen teminatlarının, yükümlülüğünün yerine getirilmesini müteakip müşterilerimiz adına ilgili kurumlar nezdinde takip ve talepte bulunarak işlemleri sonuçlandırıp müşterilerimize teslimini sağlamaktadır.

 


İTHAL LİSANS BELGESİ

ELMAS Kotaya tabii ürünlerin belli dönemlerde vergiden istisna tutulmak suretiyle düzenlenecek olan “İthal Lisans Belgesi” konusunda danışmanlık yapar, proje hazırlar ve takibini yürütür.

 


TAREKS Uygulamaları

Ekonomi Bakanlığı'nın dış ticarette risk esaslı kontrol sistemi kapsamındaki tüm işlem süreçleri uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. TSE Uygunluk Değerlendirmesi İşlemleri Türk Standartları Enstitüsü’nün tüm ithalat müdürlüklerinde, konusunda eğitimli ve tecrübeli profesyonel bir ekiple uygunluk değerlendirme süreçleri en hızlı ve de en etkin şekilde gerçekleştirilmektedir.

 


ÖLÇÜ VE AYARLAR İŞLEMLERİ

Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlükleri çerçevesinde yürütülen ölçü ayar işlemleri için tecrübeli ve uzman bir ekiple bu hizmetler verilmektedir.

 


GARANTİ BELGESİ İŞLEMLERİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik ve garanti belgeleriniz için gerekli servis ağlarının oluşturulması ve belgelerinin çıkarılması için danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 


GARANTİ MUAFİYET İŞLEMLERİ

İthalat yapan firmaların garanti belgesi gerektiren işlemleri için garanti muafiyeti izinleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlükleri’nde yerleşik uzman personellerimiz tarafından takip edilerek en hızlı şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uygunluk değerlendirme işlemleri- Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınması gereken uygunluk yazıları,kontrol belgeleri, veterinerlik sınır kontrolleri ve özel izinler uzman ekibimiz tarafından hızlı ve etkin şekilde takibi sağlanıp sonuçlandırılır.