Elmas, çocuklarınıza daha yeşil bir dünya bırakın sloganı ile başladığı, iklim krizi ile mücadele hedefleri doğrultusunda 2050 yılına kadar karbon nötr olma kararlılığını sürekli geliştirerek devam etmektedir.

 

Elmas Logosundaki yeşilin bilincinde ve Avrupa birliği Yeşil mutabakat hedefleri doğrultusunda 2023 yılında Tüm Depo ve Depo yönetim sistemlerinde harcadığı enerjinin tamamını yenilenebilir enerji tesisleri ile karşılamakta hatta üzerine çıkmaktadır karşılama oranı 2023 yılında devreye giren ELMAS3 GES santrali ile % 102 olarak hesaplanmıştır.

  

Elmas 2021 yılında aşağıdaki beyanı ile hedeflerini yazılı ölçülebilir olarak taahhüt etmiştir.

“2021  senesinde Kullandığımız enerjinin % 56 sını Güneş kaynaklı olarak elde ederek  yeşil enerji endexine katkımızı sağlama başarısını gösteren Bölgemizdeki ilk lojistik firma olma başarısı sağlanmış olup ,2023 senesi içinde bu oran yeni yapılacak enerji  yatırımız ile % 100’e ulaşacaktır.”

 

Elmas logosundaki yeşilin bu konuda kendisine verdiği sorumluluğu sürekli geliştirmenin onuru ve gururu içerisindedir.

Elmas Dünyanın gündeminde olan karbon dönüşümü ve doğaya karbon izini bırakmamak konusunda sorumluklarının farkındadır elmas bu konuda en önemli yatırımını Lojistik sektöründe Kendi enerjisini üreten depolar sloganı ile başlatmış kapasite kullanımı %102 olarak son yatırımları ile hesaplanmış 2023 hedeflerine ulaşmıştır.   

 

Elmas grup lojistik A.Ş olarak, Yeşil Lojistik politikalarının planlanması ve uygulamaya geçirilmesinde dünyanın geleceğine katkı sunacak çevre dostu iş modellerini geliştirmek ve projelendirmek önceliğimizdir.

Elmas grup lojistik olarak yarattığımız tüm eko-lojistik çalışmalarımız içerisinde , sürdürülebilir lojistik operasyonlarını geleneksel lojistik yöntemleri içinde, çevre ve eko-lojistik dengeleri birinci öncelik olarak tutmaktayız.

Elmas Taşıma ve dağıtım sistemlerimizin kullanımında Çevreye uyumlu, çevre dostu araçların kullanımı ile karbon emisyonunun düşürülmesi sağlanmaktadır.

Elmas Ambalaj ve paketleme iş planları minimum ambalaj kullanımı ile gerçekleşmektedir.

Tüm bu eko-lojistik şirket politikalarımızın belirlenmesi tüm personelimizin gönüllü katkıları ile çevre yönetim sistemlerine bağlı olarak yapılandırılmaktadır.

 

2022 senesinde grup bünyesinde inogreen academy’yi kurarak daha inovative ve daha yeşil lojistik yatırımlara hep beraber imza atılmıştır .

Elmas 2022 yılında çalışanları ile yine bir ilke imza atarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Avrupa birliği normlarında tüm kriterleri yerine getirerek Yeşil Lojistik belgesine hak kazanmış Bölgesinde yine bir ilke imza atmıştır.

Çevre ve çevre etkili rejimlerin Ülkemiz  ve Dünyamız için ne anlam taşıdığının bilinci içinde , karbon salımınının  kontrollü bir şekilde düşürülmesi, akıllı ve yeşil depolama tesislerimizin aktif  devreye girmesi ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan almaya hak kazandığımız Yeşil Lojistik Belgesinin şirketlerimize kazandırılmasının haklı gururunu tüm personelimiz ve hizmet ürettiğimiz müşterilerimiz ile birlikte  taşımaktayız.

Elmas Grup olarak vermiş olduğumuz entegre lojistik hizmet çalışmalarımızı daha inovative daha çevreci ve Yeşil gerçekleştirmek için tüm personelimiz ile birlikte var gücümüzle projeler üretmeye devam edeceğiz. 

Bu anlamda tüm bu projelerde bizle beraber “Bir lojistik masalı “ yolculuğumuzda var olan ve her anlamda bizleri destekleyen  siz değerli Müşterilerimize teşekkür ediyoruz.