AEO izinli alici belgesi

 

Ülkemizin  2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda ,ticaret erbabının uluslararası  piyasalarda daha çok tercih edilmesi ile rekabet gücünün arttırılarak , ihracatımızın desteklenmesine katkı sağlanması amacıyla ; 10.01.2013 tarihli  28524 sayılı resmi gazetede yayımlanan gümrük ve ticaret bakanlığı’nın  gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliği ile yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası (aeo authorized economic operator) süreci başlatılmıştır .

 

 Gümrük ve ticaret bakanliğimiz  yetkilendirilmiş yükümlü statüsü’nün tanimini  ,

 

 “ emniyet ve güvenlik standartlarina sahip olan firmalara gümrük işlemlerinde kolaylik ve imtiyazlar taniyan uluslararasi bir statü “ olarak tarif etmektedir.

 

 Elmas grup lojistik a.ş  olarak bizler   “yetkilendirilmiş yükümlü belgemiz ve   izinli gönderici belgemizi “ , bölgemizde her iki belgeyi  ayni anda  almayi hak eden ilk kuruluş olarak, elmas gümrük müşavirliği ltd. şti’nin eğitim ve danişmanlik desteği ile  16.07.2014 tarihinde almiş bulunmaktayiz.

 

 İzinli alici belgesi , ortak transit rejimine tabi eşyaya ve transit rejimine tabi eşyayi ve transit  refakat belgesini variş idaresine sunmaksizin  eşyayi kendi tesislerinde veya belirlenmiş bir başka  yerde teslim almayi isteyen kişilere izinli alici statüsünde verilen bir belgedir.

 

 Elmas grup lojistik a.ş  olarak sahip olduğumuz 

 

 “yetkilendirilmiş yükümlü  ve   izinli gönderici belgelerimize “ ilave olarak   ,


 

“ IZINLI ALICI BELGESINI ”

 

Almaya hak kazanan bölgemizdeki  ilk  kuruluş, ülkemizde bu belgeye sahip 3.firma  olarak, ; yine elmas gümrük müşavirliği ltd. şti’nin eğitim ve danişmanlik desteği ile  07.04.2017 tarihinde ege gümrük ve ticaret bölge müdür v.’miz sn.nihat kinik beyefendiden  almiş bulunmaktayiz.

Yetkilendirmiş Yükümlü sertifika numarası traeof14350002 ;  İzinli gönderici yetki numarası ig1435001 ;   İzinli alıcı yetki numarası ia1735001