Πράσινη Εφοδιαστική

Elmas έχει σύνθημα της ως «αφήστε τα παιδιά σας ένα πιο πράσινο κόσμο», αλλά επίσης, όπως έχει επίγνωση της σημασίας της ευαισθησίας στα ευαίσθητα συστήματα για το περιβάλλον, που θα αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο μέλλον.

Με πράσινο έννοια αποθήκευσης, μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και των χώρων αποθήκευσης των αποβλήτων η εταιρείας μας είναι έτοιμη για τις περιβαλλοντικές νομοθεσίες που θα εφαρμοστεί μελλοντικά σε Τουρκία. Η εταιρεία μας διαθέτει επίσης 500 τετραγωνικά μέτρα με άδεια αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών που θα πρέπει να εφαρμόζονται ως το πρώτο στην Τουρκία.

Elmas είναι ενήμερο για τις ευθύνες που του αρέσει το πράσινο στο λογότυπο του.