Rekabetin sürekli arttığı günümüz ekonomi koşullarında, kurumlar maliyetlerini azaltmak ve rekabet gücünü arttırmak adına yeni yaklaşımlar aramaktadır. Lojistik güçlerini arttırırken aynı zamanda maliyetlerini düşürerek müşterilerine ve paydaşlarına değer katmayı hedeflemektedir. Bu nedenle; kurumlar, işlem maliyetlerini düşürmek, daha iyi ve hızlı büyüme gerçekleştirebilmek, yüksek rekabet gücüne sahip olabilmek ve ticaret gücünü artırabilmek için İzinli Gönderici belgesine ihtiyaç duymaktadır.

İzinli Gönderici Statüsü Kuruma Ne Sağlar?

  • Daha az muayene
  • Öncelikli kontrol
  • Daha az bilgiyle beyan
  • Kolayca uluslararası pazara giriş
  • Daha kolay yasal ticaret imkanları

 


 

İhraç edilecek ürünlerin gerekli kontrollerinin yetkilendirilmiş yükümlü statüsündeki izinli gönderici sertifikasına sahip Lojistik firmaları tarafından yapıldığı bir uygulamadır. İzinli gönderici, Müşteri eşyasının transit işlemlerini kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapmak suretiyle, eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk etme yetkisine sahip firmadır.